a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Александра Дилевска
speaker_info

About The Speaker

Александра Дилевска

Александра е една од основачите на Publicis Groupe Македонија и во моментов Главен извршен директор за Хрватска и Македонија, како и Оперативен директор за Adriatic регионот. Има огромно искуство во стратегија, градење на брендови и креирање на кампањи за локални и интернационални клиенти во Македонија и во регионот. Во колекцијата професионални награди се наоѓаат Cannes Lions, Euro Effie, Eurobest Golden Drum, Balcannes, IdeaX. Низ работата ја промовира уметноста и културата и заедно со агенцијата преку про-боно проекти придонесува за заедницата. По образование е инженер по компјутерска наука, со МБА во Маркетинг на Sheffield University и одликувана со Орден за уметност од Република Франција. Сака да создава, не сака status quо, верува во пасија.

Join us at Skopje Marketing Summit on 02/06/2022